Naslovnica Pretraživanje AA
 
OTVORENOST

Otvoreni sustavi

Otvorenim sustavima nazivaju se oni koji nude neku od sljedećih mogućnosti:

 • Interoperabilnost
  • Mogućnost razmjene informacije i njihove upotrebe između dva ili više različitih sustava, te time njihov međusobni rad
 • Prenosivost
  • Mogućnost rada sustava ne samo u izvornom hardverskom okruženju u kojem je stvoreno, već i u svim ostalim, sukladnim okruženjima istih ili sličnih mogućnosti - na primjer rad na drugačijem operacijskom sustavu, procesoru i slično. Sustav se može smatrati portabilnim ukoliko je trošak njegove prilagodbe za drugačije okruženje znatno niži od troška izrade sustava iznova
 • Pridržavanje otvorenih normi
  • Otvorenom normom smatra se svaka norma koja je javno dostupna. Strogo gledano otvorenom normom se mogu smatrati one čije korištenje ne zahtjeva dodatni trošak iako se u nekim državama otvorenom normom smatraju sve norme koje su javno dostupne neovisno o tome da li njihova upotreba zahtjeva dodatna plaćanja

 

Filozofija otvorenog koda

Filozofiju otvorenog koda promiče organizacija Open Source Initiative i temelji se na 10 osnovnih pravila:

 1. Slobodna distribucija
  Licencije ne smiju ograničavati niti jednu stranu od prodaje ili dijeljenja pogramska podrške kao dijela drugog softvera ili cijeline. Licenca ne smije tražiti plaćanje naknada za prodaju
 2. Izvorni kod
  Program mora uključivati izvorni kod i mora dozvoljavati distribuciju u izvornom te kompiliranom obliku. Za programe koji se ne distribuiraju s izvornim kodom mora se na jasan način objaviti na koji način se može pribaviti izvoran kod pri čemu se ne smije tražiti posebna naknada osim one koja je opravdana troškovima. Poželjan način je preuzimanje s internetskih stranica. Izvorni kod mora biti poželjan oblik u kojem programer može mijenjati program. Namjerne izmjene koda koje ga čine nečitljivim ili teško razumljivim nisu dozvoljeni. Međuoblici kao što su izlazni podaci iz pretprocesora ili kompilera nisu dozvoljeni.
 3. Prerade
  Licencija mora dozvoljavati izmjene i prerade rada i mora dozvoljavati njihovu distribuciju pod istim uvjetima licencije kao i izvorni program.
 4. Integritet izvornog koda autora
  Licencija smije ograničiti distribuciju izvornog koda u promijenjenom obliku samo ako omogućava distribuciju dodatnih datoteka koje ga mijenjau zajedno s izvornim kodom u svrhu promjene programa tijekom kompilacije. Licencija mora izričito dozvoliti distribuciju softvera temeljenog na prerađenom izvornom kodu. Licencija može zahtjevati da prerađeni radovi nose drugačiji naziv ili broj inačice od izvornog softvera.
 5. Bez diskriminacije prema osobama ili grupama
  Licencija ne smije biti diskriminirajuća prema pojedinim osobama ili grupama.
 6. Bez diskrimicije prema načinu upotrebe
  Licencija ne smije ograničavati nikoga od korištenja porgrama u određenoj području ili načinu upotrebe. Na primjer, ne smije ograničavati program za korištenje u komercijalne svrhe ili zabranjivati korištenje za istraživanja.
 7. Distribucija licencija
  Prava koja su uključena uz program moraju se primjenjivati na sve kojima se program distribuira bez potrebe za dodatne licencijama za te strane.
 8. Licencije ne smije biti specifične za proizvod
  Prava vezana uz program ne smije ovisiti o činjenici da je program vezan uz neku programsku distribuciju. Ukoliko se program odvoji iz distribucije i koristi se se ili distribuira unutar okvira programske licencije sve strane kojima se program distribuira moraju imati jednaka prava kao i one kojima su prava dana izvornom programskom distribucijom.
 9. Licencije ne smiju ograničavati drugi softver
  Licencija ne smije postavljati ograničenja na drugu programsku podršku koja se distribuira uz licencirani softver. Na primjer, licencija ne smije inzistirati na tome da svi drugi programi koji se distribuiraju na istom mediju moraju također biti open-source programi.
 10. Licencija mora biti tehnološki neutralna
  Nijedna odredba licencije ne smije izricana na neku pojedinu tehnologiju ili vrstu sučelja.

 

Filozofija slobodne programske podrške

Slobodna programska podrška omogućava svim zainteresiranim osobama izravno sudjelovanje u unapređenju programa temeljenog na ovoj filozofiji. Sudionici projekta ne trebaju prolaziti različite razine ispitivanja, zapošljavanja ili potpisivanja ugovora o tajnosti podataka kako biste mogli raditi na unaprjeđenju postojećeg programa. Za sudjelovanje je dovoljno samo imati znanja, vremena i dobre volje.

Prednosti ovakvih projekata su otvorenost prema svim sudionicima i otvoreni poziv drugima na aktivno sudjelovanje. Sama filozofija slobodnog softvera temelji se na četiri osnovne slobode:

 1. Sloboda pokretanja programa za sve namjene  
 2. Sloboda uvida u rad programa i prilagodbe potrebama – za ovo je potrebno imati pristup izvornom kodu programa  
 3. Sloboda širenja kopija programa  
 4. Sloboda poboljšanja programa i dijeljenje te poboljšane inačice drugima

 

Creative Commons

Creative Commons je neprofitna organizacija osnovana s ciljem proširivanja kreativnih radova dostupnih drugima koji ih mogu, u skladu s licencijom slobodno koristiti i dijeliti (Share, Reuse, Remx - Legally). Organizacija je objavila četiri osnovne licencije na temelju kojih se ograničavaju samo neka prava. Za razliku od ostalih autorskih djela kod kojih su sva prava pridržana, kod djela objavljenih pod nekom od Creative Commons licencijama pridržana su samo neka prava. Na autoru je odabir koja od prava želi zadržati.


TRAŽILICA