Naslovnica Pretraživanje AA
 
PARTNERI U PROJEKTU

 

Sudionici projekta

U izvođenju ovih aktivnosti i ostvarivanju ciljeva Kompetencijskog centra sudjeluju partneri:

  • FER – Fakultet elektrotehnike i računarstva
    • ŠORA – Škola otvorenog računarstva, koja djeluje pri FER-u
  • HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet sa svojim članovima
  • Središnji državni ured za e-Hrvatsku
  • Svi ostali zainteresirani 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu vodeća je znanstveno-istraživačka i obrazovna ustanova za područje elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije te računarstva u Republici Hrvatskoj. Od studenata elektrotehnike i računarstva očekuje se, uz znanje i stručnost, održavanje trajne kompetentnosti (trajno usvajanje novih znanja i spoznaja), sposobnost prilagođavanja, radni entuzijazam i poduzetnost, osjećaj stručne odgovornosti i komunikativnost. Novi nastavni program, uz suvremenu infrastrukturu, omogućuje da diplomirani inženjeri steknu osnovne spoznaje nužne za ispunjenje tih očekivanja. Na Fakultetu je iznimno dobro razvijen znanstvenoistraživački rad i suradnja s gospodarstvom, što daje mogućnost i studentima i znanstvenim novacima za dodatno stjecanje najnovijih znanja i napredovanje u struci.

 

HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet je neprofitna strukovna udruga osnovana krajem 1992. Cilj joj je promicanje i poticanje razvoja otvorenih sustava i Interneta u Hrvatskoj. HrOpen prezentira primjenjivost programa otvorenog koda i ističe važnost korištenja informatičkih normi. Organizator je konferencije Dani otvorenih računarskih sustava. Pomaže institucijama i tvrtkama pri prelasku na otvorenu programsku podršku, te obrazuje sadašnje i buduće korisnike otvorenih sustava. Bavi se unapređenjem informatičke struke i uspostavom informacijskog društva

 

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

Središnji državni ured za e-Hrvatsku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave te uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave. Jedan od glavnih zadataka Ureda je koordinacija povezivanja informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko komunikacijsku mrežu te donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave. Odjel za međunarodnu suradnju Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku posebno je zadužen za  donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko komunikacijske tehnologije (e-Europe).

Članovi: 

 
 

prof. dr. sc. Mario Žagar, dipl. ing.

voditelj Centra

 
 

dr. sc. Igor Čavrak, dipl. ing.


 

mr. sc. Marin Orlić, dipl. ing.

 
 

dr. sc. Branko Mihaljević, dipl. ing

 
 

Ivana Bosnić, dipl. ing.

 
 

Kristijan Zimmer, dipl. ing.

 
 

Vlatka Paunović, dipl. ing.

 
 

Siniša Tomić, dipl. ing.

 


TRAŽILICA